Bestyrelse

Helle Christiansen

Formand


Malene Falck Christiansen

Kasserer

Sabrine Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Stinna Topp-Nielsen

Sekretær

Maja Nielsen

Suppleant 

Bianca Dalgård

Næstformand

Revisor:

Sanne Spandel


© Copyright 2012. All Rights Reserved.