Generalforsamling

 

Den 7/3-2018

Referat af generalforsamling 7. marts 2018

i Errindlevhallens cafeteria

 

1. Valg af dirigent

Annie blev valgt til dirigent.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Linda aflagde beretning. Beretningen godkendt.

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Birthe forelagde regnskab. Regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag udleveres ved mødet.

Der er ikke nogen indkomne forslag.

 

5. Valg til bestyrelse m.m.:

a)Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

Birthe Pedersen, genopstiller ikke,

Bestyrelsen foreslår at Malene Falck Christiansen vælges ind i stedet og overtager kassererposten.

Malene valgt til bestyrelsen og kassererposten.

Sabrine Falck Christiansen, genopstiller ikke.

Helle D. Christiansen valgt.

b)Suppleant for et år.

Helle Tjørnebjerg Jensen, genopstiller ikke.

Sanne Spandel, genopstiller.

Sanne genvalgt.

Yderligere valgte som suppleant er:

Solveig Uhre Mogensen,

Nina Adrian Madsen,

Kirsten Bager.

Revisor for et år

På valg er Susanne Jurek, genopstiller.

Susanne genvalgt til revisor.

c)Revisorsuppleant for et år

På valg er June Andersen, genopstiller ikke.

Leif Johansen valgt til revisorsuppleant.

Følgende er ikke på valg: Stinna Nielsen, Lene Hutters, Linda Pedersen

 

6. Eventuelt

Ann foreslog noget opvisningstræning i forbindelse med agility. Dette må tages op på trænermøde, men

det er under overvejelse.

 

Nuværende Regler vedrørende generalforsamlingen:

Den årlige generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes indenfor 1. Kvartal. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til formanden senest en uge for generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. januar.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Vedtægterne i fuld længde ligger på hjemmesiden og facebookgruppen.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.